Prečo Montessori škôlka? V čom je iná?

To že je Montessori odlišná od systému bežných materských škôl, uvidíte už na prvý pohľad, keď vojdete do triedy. Trieda je inak usporiadaná, úplne chýbajú bábiky, autíčka a ďalšie hračky, ktoré by sme v škôlke očakávali. Maria Montessori zistila, že ak majú deti k dispozícii zaujímavé pomôcky, ktoré rozvíjajú ich zmysly a prirodzené schopnosti, bábiky a autíčka nepotrebujú. Trieda je plná rôzneho materiálu prehľadne usporiadaného na policiach a rozdeleného na oblasť praktického života, zmyslovej výchovy, kozmickej výchovy, jazyka či matematiky.

Aj práca učiteľa je odlišná, učiteľ vystupuje ako sprievodca, podporuje dieťa v jeho samostatnosti, rešpektuje jeho senzitívne obdobia. Montessori trieda dieťa stimuluje, podporuje jeho túžbu spoznať a skúmať okolitý svet prostredníctvom starostlivo vytvorených pomôcok. Učiteľ k dieťaťu pristupuje tak, ako by jednal s dospelým človekom. Dieťa a učiteľ sú rovnocennými partnermi.


Čo Vás môže v Montessori škôlke prekvapiť?

Okrem spomínanej absencie hračiek, ktorú sme vysvetlili vyššie, mnoho ľudí spočiatku zarazí to krásne ticho a kľud, ktoré v Montessori triede panuje. Je to preto, že dieťa, ktoré sa plne koncentruje na svoju činnosť, hovoriť nepotrebuje, samo o sebe sa stíši, a potom máme možnosť pozorovať dvojročné či trojročné dieťa, ako pol hodinu prelieva vodu z jedného džbániku do druhého a je úplne pohltené tým čo robí.


V čom spočívajú výhody zmiešanej triedy?

V Montessori triede sú spoločne deti rôzneho veku, takáto heterogénna skupina im dáva úžasnú príležitosť, aby si navzájom pomáhali, tým sa učili tolerovať jeden druhého, učili sa zodpovednosti. Problémy tak nemusí vždy riešiť učiteľ, naopak deti sú zvyknuté hľadať riešenie sami. Staršie deti sú po určitej dobe schopné, mladším ukázať, ako sa pracuje s materiálom. Mladšie deti zas často staršie pozorujú a absorbujú všetko čo vidia. 


Čo ak moje dieťa poobede nespí?

Sloboda voľby spočíva aj vo výbere rozhodnutia sa pre spánok. Ak dieťa spať nechce, tak nemusí, uzatvárame s ním dohodu o oddýchnutí a po rozprávke či relaxácií (ak nezaspí), môže ísť slobode pracovať s materiálom.