Prednáška sa uskutoční v piatok 06. októbra 2023 v galérií Vážka v Trenčíne, Mierové námestie 19.

Čo potrebujú deti 21. storočia.

Naše deti sú naša budúcnosť. Sme zodpovední za to, ako ich vychováme a aké podmienky im pripravíme. Tieto podmienky ovplyvnia tvorbu ich osobnosti i rozvoj ich potenciálu. Súčasná doba si žiada modernú výchovu a vzdelávanie. O čo sa môžeme my rodičia vo výchove detí dnes oprieť? Aké kľúčové kompetencie treba u detí rozvíjať? A prečo je dôležité ich rozvíjať už od najútlejšieho veku? Všetci chceme vychovať zodpovedných, emočne stabilných, kriticky mysliacich jedincov, ktorí budú sebaistí, schopní komunikovať s úctou a s citom nadväzovať dôverné vzťahy. Čo môžeme urobiť my rodičia v každodennej bežnej praxi preto, aby naše deti uspeli v našej super rýchlej, rušnej a chaotickej dobe, do ktorej sa narodili? Príďte a poodhaľte pár praktických trikov, ktoré by mal každý súčasný rodič poznať, aby mu aj jeho dieťaťu bolo dobre.