Katka zakladateľka

Katka vyštudovala univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor psychológia. S myšlienkou založenia si škôlky, sa pohrávala už počas vysokej školy. Cesta k jej realizácií si však vyžiadala potrebný čas. Významný milník sa odohral vo chvíli, keď sa stretla s Montessori pedagogikou. Absolvovala diplomovaný kurz Montessori pedagogiky, akreditovaný MŠMT ČR pre deti vo veku 0 - 3 rokov, 3 - 6 rokov a momentálne dokončuje medzinárodný kurz Montessori terapie pod vedením Lory Anderlik. Má za sebou prax v montessori škôlke, tiež pracovala ako dobrovoľníčka v nízkoprahovom centre, kde poskytovala psychologické a pedagogické poradenstvo deťom zo sociálne slabších rodín.