Cenník

Pre vaše dieťa môžete zvoliť celodennú (od 7:00 do 16:00) dochádzku. 

Ceny pre vek 3-6 rokov:

  • celodenné aktivity: 350€

Stravné

Strava zahŕňa (desiatu, obed, olovrant) a nie je zahrnutá v cene školného. Cena za stravu činí 4,60€/deň. Stravovanie u nás prebieha podľa zásad zdravej výživy (bez cukru, polotovaru atď.) a pokiaľ je možné v BIO kvalite. 


Zápis 

Zápis do škôlky u nás prebieha celoročne. Pokiaľ je voľná kapacita, môže byť dieťa okamžite prijaté a zaradené do dochádzky. Prijímame prihlášky na školský rok 2023/2024.


Dôležité informácie

V prípade choroby sa platí plná výška školného.
Odhlásenie stravy je možné do 8:00.