Katka zakladateľka

Katka vyštudovala univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor psychológia. S myšlienkou založenia si škôlky, sa pohrávala už počas vysokej školy. Cesta k jej realizácií si však vyžiadala potrebný čas. Významný milník sa odohral vo chvíli, keď sa stretla s Montessori pedagogikou. Absolvovala diplomovaný kurz Montessori pedagogiky, akreditovaný MŠMT ČR pre deti vo veku 3 - 6 rokov. Má za sebou prax v montessori škôlke, tiež pracovala ako dobrovoľníčka v nízkoprahovom centre, kde poskytovala psychologické a pedagogické poradenstvo deťom zo sociálne slabších rodín. 


Lucia dobrovoľníčka

Lucia ukončila štúdium na univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor marketingová komunikácia. Po škole pracovala v oblasti administratívy, avšak táto práca ju vnútorne nenapĺňala. Vždy mala blízko k malým deťom, preto sa začala pohrávať s myšlienkou doplnenia si vzdelania v oblasti pedagogiky. Zhodou okolností sa stretla s filozofiou M. Montessori, ktorá ju veľmi nadchla, a tak sa rozhodla osloviť Katku s ponukou spolupráce ako dobrovoľníčky. Lucia sa považuje za kreatívnu osobu, ktorá má rada rôznorodé tvorivé aktivity, pri ktorých sa môže človek umelecky realizovať. Najbližšie však má k výtvarnému umeniu, predovšetkým k jej záľube - maľovaniu.