Cenník

Pre vaše dieťa môžete zvoliť celodennú (od 7:30 do 16:30) či poldennú (od 7:30 do 12:30) dochádzku. 

Ceny pre vek 3-6 rokov:

 • celodenné aktivity: 280€
 • poldenné aktivity:   200€

tiež poskytujeme:

 • 2-dňovú dochádzku: 110€
 • 3-dňovú dochádzku: 165€
 • 4-dňovú dochádzku: 210€ 
 • 1-dňová poldenná dochádzka:   65€
 • 2-dňová poldenná dochádzka: 100€
 • 3-dňová poldenná dochádzka: 140€
 • 4-dňová poldenná dochádzka: 190€ 

Ceny  pre vek 1,5 - 3 roky:

 • celodenné aktivity: 280€ (8:00 - 16:00)
 • poldenné aktivity:   210€ (8:00 - 12:00)

tiež poskytujeme:

 • 1-dňovú dochádzku:   75€
 • 2-dňovú dochádzku: 120€
 • 3-dňovú dochádzku: 175€
 • 4-dňovú dochádzku: 220€ 
 • 1-dňová poldenná dochádzka:   65€
 • 2-dňová poldenná dochádzka: 100€
 • 3-dňová poldenná dochádzka: 155€
 • 4-dňová poldenná dochádzka: 200€ 

Zľavy:

Pri druhom súrodencovi poskytujeme zľavu 10%


Stravné

Strava zahŕňa (desiatu, obed, olovrant) a nie je zahrnutá v cene školného. Cena za stravu činí 3,50€/deň. Stravovanie u nás prebieha podľa zásad zdravej výživy (bez cukru, polotovaru atď.) a pokiaľ je možné v BIO kvalite. 


Zápis 

Zápis do škôlky u nás prebieha celoročne. Pokiaľ je voľná kapacita, môže byť dieťa okamžite prijaté a zaradené do dochádzky podľa vami zvoleného typu.


Dôležité informácie

V prípade choroby sa platí plná výška školného.
Ak plánujete vymeškať celý mesiac (napr. z dôvodu dovolenky), platíte udržiavací poplatok za rezervované miesto vo výške 50% zo školného.
Odhlásenie stravy je možné do 8:00.